Prodesa Savunma & Havacılık

KALİTE POLİTİKAMIZ

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi aracılığı ile kaliteyi olmazsa olmaz bir zorunluluk olarak görmek ve bu çerçevede ;

• Yaptığımız çalışmalarda müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutmayı,

• Teknolojik gelişmeyi yakından takip ederek sürekli iyileştirme bilinciyle güvenilir, dürüst planlı ve zamanında istenen hizmeti gerçekleştirmeyi,

• Kuruluşumuzda çalışan personelin gelişimini, kariyerini geliştirmek için planlanan aralıklar ile eğitimlere önem vererek eğitimli personel ile çalışmayı
Taahhüt ederiz.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi aracılığı ile Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek ve bu çerçevede;

• Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmayı,

• Geri dönüşüm teknolojisi uygulamayı,

• Yasal şartlara ve mevzuata uygun çalışmayı,

• Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmeyi, bu tür faaliyetlere destek vermeyi,

• Sürekli gelişmeyi sağlamayı

Taahhüt ederiz.

İSG POLİTİKAMIZ

• Sunduğumuz hizmetlerde, müşterilerimizin, personelimizin ve diğer ilgili diğer şahısların
sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları belirlemek ve gerekli tedbirleri almak,


•İş sağlığı ve güvenliği konusunda müşterilerimizi, personelimizi ve diğer ilgili şahısların
bilinçlenmesini sağlamak,


•İş sağlığı ve güvenliği sistemimizi geliştirmek ve sürekli iyileştirmek


•Yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara uygun çalışmaktır.


•Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek ve uygulatmaktır.